Reglement

Goede afspraken maken goede vrienden


Alle deelnemers moeten verplicht een helm dragen. Geen helm = geen deelname! (Een retro 

banden helm is toegelaten, maar de organisatie geeft de voorkeur aan een hedendaagse, veilige helm)


De Lichtkoers is een amateur-wielerwedstrijd en laat daarom geen deelnemers toe die rijden met een licentie.


De deelnemer heeft een minimum leeftijd van 16 jaar.


De organisatie zal elke deelnemende fiets onderwerpen aan een technische controle. Indien na deze controle blijkt dat de fiets onvoldoende veilig is, mag je met deze fiets niet deelnemen aan de wedstrijd.


Het is een retro-wedstrijd, daarom gelden volgende regels:

- De fiets heeft geen klikpedalen

- De fiets heeft zijn versnellingen aan de kader


De organisatie verwacht van de deelnemers met een gemiddelde van 20 km/u te fietsen. Bij een gemiddelde snelheid van meer als 40 km/u is deze koers misschien niet geschikt voor de betrokken deelnemer.


Het is niet toegelaten om andere deelnemers opzettelijk te hinderen. Het is toegelaten om samen te rijden in team, maar niet om af te stoppen.


Gelieve aan de kant te rijden wanneer je wordt ingehaald door andere deelnemers. Hierdoor kunnen de andere deelnemers ongehinderd passeren en bevordert de algemene veiligheid tijdens de Lichtkoers.


Gelieve op te letten bij het inhalen van andere deelnemers in bochten. Je haalt beter in voor of na een bocht.


Indien één of meerdere van bovenstaande regels worden geschonden, kan de organisatie de betrokken deelnemer uit de koers nemen en diskwalificeren.


Iedere deelnemer neemt deel aan de Lichtkoers op eigen verantwoordelijkheid.


De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor diefstal van materiaal of schade hieraan.